17 SDG’s….wat zijn dat?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.
Deze 17 doelen zijn opgesteld als een kompas om wereldwijd ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om op te wonen en te leven.
 
SKOSO en het SDG Ontdeklab Meierijstad willen hier ook een steentje aan bijdragen. Daarnaast willen wij ook een nauwe samenwerking tussen de scholen en de Rooise bedrijven en organisaties bij alle activiteiten van het ontdeklab bewerkstellen middels de SDG Tours.
 
Dit geheel passend bij het nieuwe SKOSO Koersplan 2019 -2023 met de titel “Duurzaam in beweging” met de vier kernwaarden: groei, betekenis, duurzaamheid en verbinding. We willen vanuit deze kernwaarden de komende jaren vorm geven aan onze maatschappelijke opdracht: “We verzorgen goed en betekenisvol onderwijs, dat onze kinderen helpt om op te groeien in een duurzame en verbonden samenleving”.
 
SKOSO is ook lid geworden van de “Coöperatie Leren voor Morgen”. Als netwerk zetten zij zich in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Met als doel om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren.

Voor meer informatie klik hier voor de website 'leren voor morgen'
Cookie instellingen