SDG Ontdeklab

De eerste versie van het SKOSO Ontdeklab is in oktober 2017 geopend bij het 50 jarig bestaan van SKOSO. Er hebben de afgelopen jaren diverse activiteiten plaatsgevonden. De focus lag toen vooral op innovatief onderwijs op gebied van ICT, wetenschap, techniek en excellentie en duurzaamheid. Om zodoende een olievlekwerking tot stand te brengen op de scholen van SKOSO zelf, maar ook in de regio.
 
De activiteiten in ons Ontdeklab hebben er vanaf heden een nieuwe dimensie bij gekregen. Ze zijn geheel gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s: Sustainable Development Goals.
We willen de leerlingen via ontdekken, onderzoeken en ontwerpen intrinsiek motiveren om ze al vanaf jonge leeftijd te leren hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Door de juiste kennis en betrokkenheid kunnen zij een verschil maken, nu en in de toekomst. Hierbij worden kinderen én professionals uitgedaagd om zich in te zetten voor de zeventien werelddoelen voor duurzame ontwikkeling.
Samen duurzaam in beweging!
 
Om deze doelstellingen te realiseren, niet alleen voor leerlingen in Sint-Oedenrode, maar voor alle leerlingen in Meierijstad, hebben we ons ontdeklab heringericht tot een waar SDG Ontdeklab Meierijstad. Ons ontdeklab is gevestigd op de locatie van Neovito in Sint-Oedenrode, waar iedereen van harte welkom is.

 
 
Cookie instellingen