2021-10-27 Meierijstad, Fairtrade- én Global Goals gemeente (deel 2)


In deel 1 van dit artikel in de MooiRooi krant van vorige week werd beschreven dat de Verenigde Naties 17 Global Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) hebben gedefinieerd. En dat een aantal gemeenten in Nederland, waaronder Meierijstad, zich inspannen om deze Global Goals na te streven. In Meierijstad dragen consumenten en organisaties die fairtrade producten gebruiken automatisch al bij aan 10 van de 17 Gobal Goals. En ook de horecabedrijven en winkeliers die dit mogelijk maken, doen dat. De gemeente zelf gebruikt ook fairtrade producten. In dit artikel kijken we naar de tweede groep van 5 Global Goals van de 10 waaraan Fairtrade al bijdraagt.
 
GG 11 Duurzame steden en gemeenschap


Boeren in ontwikkelingslanden kunnen hun producten vaak niet anders dan voor een hongerloon verkopen. Arbeiders worden vaak afgescheept met slechte arbeidsomstandigheden en veel te lage uurlonen. Kinderarbeid is dan vaak nodig om te overleven. De internationale Fairtrade-beweging helpt boeren en arbeiders coöperaties te vormen. Via deze coöperaties leren boeren duurzamer te produceren en kunnen zij hun producten tegen betere (eerlijke) prijzen leveren. Arbeiders kunnen betere en veiligere werkomstandigheden en leefbare uurlonen bedingen. Juist de gemeenschappelijke aanpak maakt het deze mensen mogelijk om hun eigen situatie te verbeteren.

GG 12 Verantwoorde consumptie en productie


Fairtrade is het enige keurmerk dat werkt aan beide uiteinden van de keten. Aan de ene kant worden producentenorganisaties ondersteund om te voldoen aan de Fairtrade sociale normen (zoals geen kinder- en dwangarbeid) en aan de milieunormen. Aan de andere kant zijn handelaren en inkopers via de Fairtrade standaard verantwoordelijk voor o.a. eerlijke prijzen, transparante contracten en naleving van arbeids- en milieuwetgeving. Daarnaast creëren de Fairtradeorganisatie en Fairtrade gemeenten bewustwording onder consumenten over verantwoorde consumptie en productie. Opdat uiteindelijk een eerlijk loon voor boeren en telers, waar dan ook, een vanzelfsprekendheid wordt.

GG 13 Klimaat


Met een veranderend klimaat krijgt iedereen te maken, ook de kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. En dan met name de koffieboeren. Koffieplanten zijn erg klimaatgevoelig. De Fairtradeorganisatie ondersteunt, samen met klimaatdeskundigen, veel boeren. Zo heeft Fairtrade Nederland de Fairtrade Climate Academy in Kenia en in Ethiopië opgericht. Ze promoten klimaatbestendige landbouw door middel van programma’s om het milieu en de biodiversiteit te beschermen. Steeds meer boeren daar vangen regenwater op voor later gebruik, planten schaduwbomen, schakelen over op biogas en werken met organische meststoffen.

GG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten


Vrijwel iedereen is het erover eens dat zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid geen langdurige ontwikkeling mogelijk is. Fairtrade is voor 50% van de boeren, producenten en arbeiders zelf. Daarmee hebben ze zeggenschap binnen de Fairtrade beweging. Ze hebben binnen de Fairtrade principes de bevoegdheid samen te besluiten hoe ze de extra Fairtrade-premie in de coöperatie besteden. Dat moet hun maatschappelijke structuur versterken waarin ieders bijdrage gewaardeerd wordt. Verder krijgen ze toegang tot krediet, verzekeringen en andere financiële diensten.

GG 17 Partnerschap om de doelen te bereiken


De internationale Fairtrade-organisatie vormt over landgrenzen heen een partnerschap tussen producenten, handel en consumenten. De organisatie werkt samen met ruim 1,7 miljoen boeren en arbeiders, 1600 producentenorganisaties, meer dan 4000 bedrijven en talloze vakbonden, campagnevoerders en consumenten wereldwijd. Meer dan 2100 steden, scholen, universiteiten, overheden, en andere organisaties ondersteunen de Fairtrade principes. Deze samenwerkingen bewerkstelligen eerlijke handelspraktijken die – volgens de overtuiging van velen – hard nodig zijn, wil de wereld zich duurzaam en veilig ontwikkelen.
 
Meer informatie kunt u verkrijgen via Fairtrademeierijstad@gmail.com en www.fairtradenederland.nl
Cookie instellingen