2021-02-18 Help Meierijstad en de wereld! (deel 1)

Arthur Rijken is voorzitter van de stichting Fairtradegemeente Meierijstad. De stichting promoot het gebruik van fairtradeproducten en lokale producten, en draagt zo haar steentje bij aan de global goals.
Wist u dat gemeente Meierijstad een global goals gemeente is? Dat betekent dat de gemeente, vanzelfsprekend, meewerkt aan de 17 werelddoelen. Op de site sdgnederland.nl staat wat de sdg’s (sustainable developmentgoals) of duurzame ontwikkelingsdoelen zijn: het zijn zeventien doelen om van de wereld, en dus ook Meierijstad, een betere plek te maken in 2030. De doelen zijn afgesproken door alle landen van de Verenigde Naties, en dus ook Nederland.
In een regelmatig terugkerende column wordt duidelijk gemaakt wat de 17 doelen (met 169 subdoelen) inhouden. Daarbij wordt een link gelegd met 1 of meerdere lokale organisaties die ook meewerken aan 1 of meerdere doelen. Werkt jouw organisatie ook aan de global goals? Neem dan contact op via fairtradegemeente@gmail.com. Wij werken graag samen met jullie!
 


duurzaamheidsdoel 1 : Geen armoede
Het doel is de armoede overal te beëindigen in al haar vormen. In eerste instantie denken veel mensen daarbij aan ontwikkelingshulp voor de derde wereldlanden. Het kopen en gebruiken van fairtrade artikelen is de meest gemakkelijke manier om je steentje bij te dragen aan dit doel. Een hele belangrijke voorwaarde voor het fairtrade-keurmerk*  is dat de producenten, zoals bijvoorbeeld de koffieboeren, een minimumprijs krijgen voor hun koffiebonen, ongeacht de marktprijs. Op die manier ontvangen ze een eerlijker loon en worden de kosten die ze maken gedekt.


Natuurlijk heeft armoede daar een andere betekenis dan in Nederland. Maar ook in Meierijstad kennen we armoede. Binnen de gemeente Meierijstad hebben we een armoede-ambassadeur die daarbij kan helpen met de financiën. Daarnaast zijn er ook lokale organisaties die bijdragen aan dit belangrijke doel. Zo is er de Voedselbank Boxtel, waar onder andere een 30-tal gezinnen uit Sint Oedenrode gebruik van “moeten” maken. Voedselbank Veghel helpt wekelijks rond de 20 gezinnen uit Veghel. In Schijndel is er Voedselhulp door de Vincentiusvereniging Schijndel, die gemiddeld 30 gezinnen helpt. Behalve voedselpakketten helpen zij ook via hun Bijzondere Zorg waarbij vrijwilligers helpen om te zoeken naar een oplossing of alle mogelijke voorzieningen gebruikt worden, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding en tegemoetkoming studiekosten. Met het project "Ieder kind telt", worden bijvoorbeeld ook kinderen geholpen die anders niet meekunnen op een schoolreisje.
Ook de gemeente bestrijdt de armoede en heeft daarvoor een armoedeambassadeur. Mieke Bosch werkt nauw samen met het netwerk waaronder de voedselbanken en welzijn de Meierij. De gemeente voert de screening uit en kijken dan op welk vlak hulp geboden kan worden. Mieke geeft aan dat mensen gerust de gemeente kunnen benaderen voor hulp, zij zijn daarvoor en kennen het netwerk. Voor kinderen uit de armere gezinnen zijn er ook nog initiatieven zoals geluksboontje en de hiep hiep hoera-box.
De verwachting is dat de armoede nog toeneemt. Denk aan de kleine ondernemers, zoals kappers of de mensen uit de horeca die door de corona (te) lang niet kunnen werken.

*het fairtrade keurmerk is gemakkelijk te herkennen

Cookie instellingen