2020-12-11 Handboek Ontdeklab, van techplek tot maakplaats

Tessa van Zadelhoff en Erno Mijland hebben samen een boek samengesteld met de titel “Handboek Ontdeklab, van techplek tot maakplaats”. Dit n.a.v. de vele ontdeklabs, maakplaatsen en andere locaties waar kinderen kunnen ontdekken, experimenteren en ontwerpen. 
Hiervoor hebben ze informatie opgevraagd bij veel pioniers die de afgelopen jaren labs zijn gestart en daarom is ook het SKOSO Ontdeklab gevraagd om hieraan mee te werken.
 
Via talloze vragen heeft het SKOSO Ontdeklab het proces van het opzetten en organiseren van een ontdeklab, de ideeën, inzichten en de ervaringen van ons ontdeklab besproken. Ook de transitie van het SKOSO ontdeklab naar een SDG Ontdeklab is hierin meegenomen. Letterlijke weergave van de tekst uit het boek: “Sustainable Development Goals (SDG’s) en duurzaamheid staan centraal binnen ons lab.  De verbinding tussen lab en onderwijspraktijk wordt onder andere gemaakt door leden van de Kenniskring Duurzaam Ondernemend met leerkrachten vanuit alle scholen”.
 
Daarnaast staan er in dit boek interviews met experts, talloze praktijkvoorbeelden, heel veel tips en aandachtspunten m.b.t. het opzetten van een lab en aanschaffen van materialen. Ook de financiële kant en hoe je bedrijven bij je lab kunt betrekken, staan duidelijk beschreven.
 
 
Bronvermelding: https://www.boektweepuntnul.nl/
Cookie instellingen