Disclaimer

Disclaimer
Verdi en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Verdi publiceren op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal. Zij behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onvolkomenheden voorkomen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Verdi en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Verdi spannen zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Verdi en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Verdi zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van SKOSO en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Verdi worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom van deze materialen liggen bij Verdi en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Verdi.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Verdi en de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Verdi.
Cookie instellingen